MMK Továbbképzési Szabályzat, MMK Továbbképzési Szabályzat - Eljárásrend

MMK továbbképzési naptárban megtalálhatja a geodéziai továbbképzések időpontját és helyszínét.

Összefoglaló táblázat a minősítések meghosszabításához szükséges továbbképzési pontokról

Igazolás minta


Az alább felsorolt, éves bontásban szereplő, továbbképzési témák közül a képzések szervezői az aktuális év és az azt megelőző év témakörei közül választhatnak. A témákat 2x45 és 3x45 perces időtartammal is lehet kérni. Így egy továbbképzésen kettő vagy három téma szerepelhet. A tagozat hozzájárulása szükséges, amennyiben az jánlott előadótól el szeretnének térni a szervezők.

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2024

 1. Mérnökgeodéziai feladatok dokumentálása
  A mérnökgeodéziai munkák dokumentálásának jelentősége, a jó gyakorlat bemutatása. Geodéziai munkák műszaki dokumentációinak általános követelményeinek ismertetése. 2023-ban tagozatunk elkészítette az M.2 Mérnökgeodéziai tervezési segédlethez a mellékleteket, a ebben szereplő minták bemutatása is a képzés részét képezik.
  Javasolt előadó: Menyhárt István
 2. GNSS mérések végrehajtása aktív ionoszféra idején
  A periódikusan ismétlődő intezív napfolttevékenység következtében a GNSS méréseink megbízhatósága csökkenhet. Mire kell jobban odafigyelnünk a méréseink során, mi a jelenség fizikai magyarázata, mit jelentenek az RTK korrekciót szolgáltatók minőséget leíró paraméterei, milyen, a korábbiakhoz képesti többletellenőrzést végezzünk.
  Javasolt előadó: Salamon Tamás
 3. E-Ing bevezetéséhez kötődő jogszabályi változások
  Az Elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez kapcsolódóan számos jogszabálymódosítás történt és még további változások is lesznek. Az átállást megkönnyebbítése érdekében a továbbképzés során ezen változások következményeit mutatjuk be a gyakorló földmérő mérnökök munkájában.
  Javasolt előadó: Hajdú György
 4. Igazságügyi szakértői esetek
  Esettenulmányok az igazságügyi földmérési szakértők munkáiból, a tanulságok levonása a szakmagyakorlók szempontjából.
  Javasolt előadó: Lennert József
 5. Téradatbázisok használata
  A téradatbázisok a térképi geometriai adatokat az leíró (attribútum) adatokkal egy relációs adatbázisban tárolják. A BIM, e-közmű, e-ing rendszerek terjedésével a mérnökgeodéziai feladatok során is megjelennek ezek az adatforrások is. A képzés során a téradatbázisokkal kapcsolatos alapvető ismeretek mellett, gyakorlati alkalmazási példákon keresztül adunk ízelítőt a felhasználásukról.
  Javasolt előadó: Siki Zoltán

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2023

 1. Szabályozási tervek, HÉSZ a telekalakítási eljárásban
  A telekalakítási eljárások módosulásával erőteljesebben világított rá, hogy a földmérők kollégák ismeretei hiányosak a szabályozási tervek és a Helyi Építési Szabályzatok (HÉSZ) értelmezésben. A továbbképzés keretében a telekalakítási munkák során a szabályozási tervek és a HÉSZ figyelembe veendő tartalmára hívjuk fel a figyelmet, konkrét esetek bemutatásával. (vázlat)
  Javasolt előadó: Menyhárt István
 2. A tervezési alaptérképek rétegszerkezete és jelkulcskészlete
  A tagozat az MMK 2022. évi Feladat Alapú Pályázatán (FAP) nyertes pályázatának ismertetése. A FAP témánk a tervezési alaptérképek javasolt rétegszerkezetének és jelkulcskészletének kidolgozása volt. Emellett többféle segédprogram is készült az AutoCAD és ITR rendszerekben készült digitális tervezési térképek ellenőrzésére és átalakítására. A képzés során bemutatjuk a javaslat elemeit és a segédprogramok használatát. (vázlat)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán, Holéczyné Kajtár Dóra
 3. Mérnöki létesítmények térbeli modellezése
  A mérnökgeodéziában alkalmazott műszereink és szoftvereink szinte kivétel nélkül támogatják a 3D-ben történő munkát. A műszaki ellenőrzés során a 3D modell alkalmazásának előnyeit mutatjuk be a képzés során.
 4. Műholdas technikák fejlődése, insar, nehézségi erőtér
  A műholdas távérzékelési technológiákat, illetve azok alapján előállított adatokat a mindennapi geodéziai feladatok során alkalmazzuk. A képzés során a GNSS, a távérzékelési, a nehézségi erőtér feltérképezésére használt és a radar felvételeket készítő műholdak alkalmazását és azokkal kapcsolatos újdonságokat mutatjuk be. (vázlat)
  Javasolt előadó: Magyar Bálint
 5. Monitoring rendszerek/structural health monitoring
  A süllyedésmérések mellett egyre gyakrabban alkalmaznak hazánkban is többféle szenzorokra, műszerekre alapozott automatizált monitoring rendszert. A képzés során konkrét esetek ismertetésén keresztül mutatjuk be a monitoring rendszerek alkalmazásához szükséges ismereteket. (vázlat)
  Javasolt előadó: Siki Zoltán
 6. A földrészlethatár kitűzéskor felmerülő problémák jogi szemmel
  A tavalyi, a földrészlethatárok műszaki és eljárási kérdéseit taglaló továbbképzés folytatása, mely a jogi problémákra koncentrál. Konkrét példákon keresztül az építési hatóság, birtokvédelem és elbirtoklás területéről. (vázlat)
  Javasolt előadó: Dr. Mike Krisztina

Korábbi már kifutott témák

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2022

 1. Elavult ingatlan-nyilvántartási térképek felújítása korszerű technológiákkal
  A továbbképzési téma a tagozat 2020. évi Feladat Alapú Pályázatához (FAP) kapcsolódik. A téma keretében a részvevők részleteiben megismerhetik a pilóta nélküli légi járművek (UAV) és a lézer szkenner technológia alkalmazási lehetőségeit a kataszteri felmérésekben. A javasolt technológia földi mérésekre (tömbkontur) és távérzékelt adatok kiértékelésére (tömbbelsők) épül. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Holéczy Ernő
 2. A földrészlet határok kitűzése
  Részletes tájékoztatás a munkafolyamat minden eleméről, az adatigényléstől a munkarészek elkészítésén át - kiemelve a terepi mérést -, a nyilvántartásba vételig. Gyakorlati példákkal szemléltetve az előforduló problémákat és megoldásukat. A kitűzés végrehajtása során elkövethető szabálysértések és szankcióik. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Hajdú György
 3. 3D vezérlések a magyarországi infrastruktúra beruházásoknál
  3D földmunkagépek (dózer, gréder, kotró), 3D finisherek, 3D marórendszerek (aszfalt, beton) alkalmazási területei, hazánkban elterjedt vezérlési rendszerek rövid ismertetése, szakmai és adatkészítési szempontból az itthon alkalmazott gépvezérlési rendszerek elemzése, összehasonlítása. Rövid ismertetés a 3D tervezés szükségességéről, az adatkészítés folyamatáról, az adatkészítés sokrétűségéről. A GNSS technológia gépvezérléssel kapcsolatos vonatkozásáról. A mérőállomások és GNSS rendszerek által vezérelt gépek pro és kontrája alkalmazhatóságuk szerint. 3D szintvezérelt gépekkel történő ellenőrző mérések lehetőségei, felmérések lehetőségei 3D szintvezérelt gépekkel kitűzések nélkül elvégezhető feladatok ismertetései Legfontosabb mondanivaló: szükség van földmérőkre - csak máshogyan. (vázlat)
  Javasolt előadó: Vass Imre
 4. Elektronikus ügyintézés, aláírás és jogi ismeretek
  Szakterületünkön előforduló elektronikus eljárások bemutatása. A jogszabályok megsértésének lehetséges következményei, esettanulmányok. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Dr. Mike Krisztina
 5. Önellenőrzés mérés előtt és közben a geodézia munkákban
  Geodéziai műszerek ellenőrzési, kalibrálási módszerei, módszerek az önellenőrzése. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Kiss Albert
 6. Külföldi geodéziai gyakorlat
  A geodéziai jogosultságok, minősítések helyzete, magyar cégek, mérnökök munkavállalási lehetőségei. Eltérések és hasonlóságok a geodéziai munkák szabályozásában és gyakorlatában az Európai Unió országaiban.

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2021

 1. Az ölezőtől az adatbázisokig
  A közelmúltban az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok módosításainak gyakorlati tapasztalatai (109/1999.(XII.29.) FVM, 52/2014.(IV.29.) VM, 8/2018 (VI.29) AM rendeletek). A fentieken túlmenően az előadás kitér a már forgalomból kivont analóg munkarészekre is. Ezek kapcsán rejtett (felmérési, térképezési, területszámítási) hibák manapság is elő-elő bukkannak, a kezelésükhöz, vizsgálatukhoz szükséges információkra is kitér a tananyag. (vázlat)
  Javasolt előadó: Sándor József
 2. UAV esettanulmányok, tippek és trükkök
  A pilóta nélküli légi járművek a földmérők mindennapi eszközévé kezd válni. Ehhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadását célozza meg ez a továbbképzési téma. Konkrét esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a pontfelhő, ortofotó és egyéb levezetett termékek előállítása során milyen buktatók lehetnek, milyen feltételek mellett milyen megbízhatóságok érhetők el a technológiával. (vázlat)
  Javasolt előadó: Lehoczky Máté
 3. Földalatti vezetékek térképezése, talajradar
  A talajradarok egyre inkább átveszik a hagyományosnak mondható vezetékkutató eszközök szerepét. A továbbképzési során a technológia bemutatása mellett néhány gyakorlati példán keresztül érzékeltetjük a talajradarok konkrét alkalmazási területeit. (vázlat)
  Javasolt előadó: Csörgits Péter
 4. Újdonságok a GNSS technológia területén
  A Galileo, Beidou és további műholdrendszerek, az olcsóbb több frekvenciás vevők megjelenése újabb távlatokat nyitott a GNSSS felhasználásba. A geodéziában az újabb frekvenciák és kódok robusztusabbá teszik a helymeghatározást. Az önvezető autókban és az élet számos más területén megtalálható alkalmazásokra is kitér az előadás. (vázlat)
  Javasolt előadók: Horváth Tamás, Tuchband Tamás
 5. Domborzatmodellek készítése és alkalmazása
  A gyakorló földmérő mérnökök a társ tervezők (építész illetve építőmérnök) részére gyakran készítenek domborzatot is tartalmazó tervezési alaptérképet. Ezeken a domborzatábrázolás hagyományosan szintvonalakkal történik, de a további digitális tervezés folyamatába egy domborzatmodell (TIN/GRID) jobb megoldás. A továbbképzés során gyakorlati tippeket és trükköket adunk a földmérőmérnököknek a domborzat- illetve felszímodellek létrehozására és felhasználására különböző szoftverekben. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Takács Bence, Siki Zoltán
 6. Nyílt forráskódú térinformatikai szoftver alkalmazása a földmérőmérnöki gyakorlatban
  A földmérő mérnökök is egyre gyakrabban használnak illetve a megrendelőik számára előállítanak olyan térképeket, melyek a geometriai adatok mellett további leíró adatokat, attribútumokat tartalmaznak, például az e-közmű adatszolgáltatás kapcsán vagy a várostervezőknek készítettt térképeknél. A képzés során a nyílt forráskódú QGIS szoftver térkép szerkesztési funkcióival és az attribútumok feltöltésével és módosításával ismerkednek meg a résztvevők. (vázlat)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán, Takács Bence

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2020

 1. A Lechner Tudásközpont szolgáltatásai
  A továbbképzés során bemutatásra kerülnek a Lechner Tudásközpont interneten elérhető szolgáltatásai (mint például E-TÉR, E-közmű). Emellett az építési és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok között mutatkozó összhang hiányára is kitér az előadás. (vázlat)
  Javasolt előadók: Kozári Ágnes, Cebei Márk Dániel
 2. Geoinformatikában alkalmazott adatformátumok és azok közötti átalakítási lehetőségek
  A földmérő mérnökök az újabb mérőeszközök (pl. lézer szkenner, talajradar) és újabb szoftverek (pl. BIM) megjelenésével újabb adatformátumokkal, adatbázisokkal találják szembe magukat. A továbbképzés során a szakmánkban előforduló digitális adatformátumokat, az azokat kezelni képes szoftvereket és a különböző adatformátumok közötti átalakítási lehetőségeket mutatja be, konkrét mintapéldákon keresztül. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán, Takács Bence
 3. Méréseink során, eszközeink használata során betartandó jogi kötöttségek és keretek
  Például mit lehet tenni A továbbképzés az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a jogilag is megfelelő választ. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Kiss Albert
 4. 3D modellezés
  A továbbképzés célja, hogy a földmérők jobban megismerjék a tervező mérnökök számára számítógéppel készített térbeli modelleket, illetve a modellek készítéséhez szükséges szoftvereket. A továbbképzés példákat mutat be a terep, vonalas létesítmények (pl. utak, vasutak), közművek, közműhálózatok, épületek, hidak, mérnöki műtárgyak tervezése során készített modellekről, ezzel együtt betekintést ad a jellemzően alkalmazott szoftverek (pl. ArchiCAD, AutoCAD, Civil 3D, Revit, Microstation) használatába.
 5. Cég illetve projekt/munka menedzselés a földmérő vállalkozásokban
  A cég és projekt vezetés vezetési jó gyakorlat bemutatása esettanulmányokon keresztül. A korszerű technológiák alkalmazásának gazdasági kérdései, mikor éri meg beruházni? A geodéziai MÉDI alkalmazása. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadó: Toronyi Bence
 6. Tippek és trükkök műszaki dokumentációk készítéséhez
  A továbbképzés célja, hogy a gyakorló mérnökök számára ötleteket és segítséget adjon tetszetős, jól használható és technikai értelemben is elegáns műszaki dokumentációk összeállítása terén. Néhány konkrétum: hogyan lehet és célszerű pl. digitális képekre magyarázó feliratokat és jeleket elhelyezni, hogyan lehet és célszerű egy dokumentációban vektoros műszaki rajzokat, táblázatokat, szövegeket, képeket egyszerre kezelni, hogyan lehet és célszerű pl. legálisan felhasználható légi és űrfelvételeket beilleszteni a térképeinkbe, hogyan lehet és célszerű nagyméretű műszaki rajzokat készíteni, hogyan lehet és célszerű olyan dokumentációkat készíteni, hogy a társszakmák képviselői, pl. tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, üzemeltetők stb., esetleg nem mérnökök, pl. ügyvédek, közgazdászok, megrendelők is könnyen megértsék. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Takács Bence, Siki Zoltán

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2019

 1. A geodézia (jövője) nemzetközi kiállítások tükrében
  Szakterületi trendek és újdonságok bemutatása. A közeljövőben várható változások. (vázlat)
  Javasolt előadók: Kecskés Márton, Szabady Zsolt
 2. Építőgépek geodéziai vezérlése
  Az építőgépek vezérlése során alkalmazott geodéziai technológiák bemutatása. A geodéziai tervező feladatai a gépvezérlés során. (vázlat)
  Javasolt előadók: Menyhárt István, Kiss Károly
 3. A BIM-ről a jelen és a jövő földmérőinek
  A BIM haszna és szerepe jövőben. A hazai és külföldi alkalmazások és szabályzók. Szoftveres újdonságok, együttműködési lehetőségek és termékek. Hogyan korszerűsítik a földügyi rendszereket külföldön és mit tudnánk ezekből itthon is hasznosítani. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Vidovenyecz Zsolt
 4. Pontfelhők kezelése és feldolgozása nyílt forráskódú szoftverekkel
  Pontfelhők kezelésére alkalmas, elterjedtebb nyílt forráskódú szoftverek bemutatása. Esettanulmányok gyakorlati feladatok megoldására. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán
 5. UME Útépítési munkák geometriai minőségfelügyeletének követelményei
  Az új Útügyi Műszaki Előírás (UME) bemutatása. Változások a geodéziai tervezők munkájában. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Takács Bence, Bényi László
 6. Esettanulmányok az igazságügyi szakértői (földmérés és térképészet) gyakorlatból
  (vázlat)
  Javasolt előadók: Vörös Róbert

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2018

 1. Drónok, kalibrálás, pontfelhő feldolgozás
  A pilóta nélküli eszközökről készített távérzékelési adatok feldolgozásának gyakorlati kérdései, a repülések engedélyeztetése, a felhasználható szoftverek és a gyakorlati tapasztalatok bemutatása. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Deák Márton, Sáfár Tamás
 2. Speciális, szélső pontossági igényű mérnökgeodéziai feladatok eszközei
  Laser tracker, interferométer, digitális szenzorok (nyúlásmérő bélyeg, gyorsulásmérő, stb.), dolgok internete (IoT), gyakorlati példák az eszközök alkalmazására. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Németh András, Égető Csaba
 3. Társasházi alaprajzok készítései
  Gyakorlati tapasztalatok bemutatása. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Sándor József, Kovács István
 4. Nyílt térinformatikai adatok felhasználása
  Copernicus projekt Sentinel műholdjai által szolgáltatott adatok (InSAR és multispektrális felvételek), EUDEM, OSM, 2000/2005 évi ortofotók, stb., adatfelhasználási licencek és értelmezésük.
  Javasolt előadók: Oláh Róbert, Kolesár András
 5. Nyílt forráskódú szoftverek felhasználása a geodéziai feladatok során II.
  Mérőállomásokkal, GNSS vevőkkel rögzített adatállományok kezelése, térkép szerkesztő programokban használható formátumba konvertálása; domborzat modellek létrehozása, földtömeg számítás, e-közmű rendszerből kapott shape állományok felhasználása. (vázlat, tananyag, minta adatok)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán, Takács Bence
 6. Más (európai) országok mérnökgeodéziai szabályozása
  A geodéziai jogosultságok, minősítések helyzete, magyar cégek, mérnökök munkavállalási lehetőségei.

A geodéziai tervezők és szakértők jóváhagyott továbbképzési témái 2016-2017:

 1. A magyarországi magassági alappont hálózatok és a GNSS technológia által szolgáltatott magassági adatok kapcsolata, megbízhatósága. Magasság meghatározási technológiák, eszközök a geodéziai tervezési gyakorlatban. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Rózsa Szabolcs,Takács Bence
 2. Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok alapját képező korábbi analóg térképekre vonatkozó különböző felmérési utasítások,s szabályzatok, pontossági előírások. (metaadatok) (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Kovács István, Vincze László
 3. e-közmű, analóg szakági dokumentumok digitális átalakításának különböző megoldásai, újonnan létesített közművezetékekkel kapcsolatos bemérési előírások. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Kéri Gyula, Kajtár Dóra, Holéczy Ernő
 4. Korszerű technológiák alkalmazása tervezési térképek létrehozására (lézer szkennelés, drón), megbízhatósági mérőszámok, alkalmazási tapasztalatok. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Csörgits Péter, Jancsó Tamás, Horváth Zsolt
 5. Nyílt forráskódú szoftverek felhasználása a geodéziai feladatok során. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Nagy Gábor, Siki Zoltán
 6. Út- és hídépítések kivitelezését támogató geodéziai feladatok végzése. Alkalmazott eszközök, technológiák, dokumentálás. (vázlat)
  Javasolt előadók: Bodó Tibor, Magyar János
 7. Hálózatkiegyenlítés. Gyakorlati felhasználás szempontjából az alapfogalmak és alapvető módszerek áttekintése: szabad vagy kötött hálózat, fölös mérések száma, szabadságfok meghatározása, maradék ellentmondások, durva hiba kiszűrési eljárások. Példák egy, két és háromdimenziós hálózatokra, kiegyenlítésükre. A hálózatkiegyenlítés gyakorlati jelentőségénk bemutatása. A leggyakrabban használt szoftverek felsorolása. (vázlat, tananyag)
  Javasolt előadók: Siki Zoltán, Égető Csaba